gallery/srbija_kargo

 Organizacione jedinice za održavanje voznih sredstava Društva Srbija Kargo.

Mi se bavimo održavanjem i popravkama svih vrsta dizel i elekto lokomotiva  i teretnih vagona svih serija I podserija .Prvenstveno vršimo održavanje vozila Srbija Kargo a i Srbija Voz i drugih operatera kao radove za treća lica.

                 Tehnički kapaciteti sa kojima raspolažemo omogućavaju da vršimo kvalitetne kontrolne preglede i popravke a sve prema uputstvima i pravilnicima koji važe za ovu oblast održavanja.

           DOBRODOŠLI ,

OVO JE WEB SAJT OJ ZOVS POŽEGA,

 

           Od tehničkih kapaciteta sa kojima raspolažemo su pre svega radionička hala sa kvalitetnim i funkcionalnim opremom postrojenjima probnicama kao i kanalima za pregled i popravke donjeg stroja lokomotiva i vagona.Dva kanala se nalaze na XVII-tom koloseku a jedan na XVI-tom .Svi kanali  su u hali osvetljeni sa pripadajućom instalacijom za odvod i kanalizaciju.

          Na istom koloseku se nalazi i platforma za pregled krovne opreme sa montažnim kontaktnim vodom za ispitivanje pantografskog kompleta.

             Za radioničko ispitivanje lokomotive pod naponom od 3x380v koristi se radionički priključak koji se nalazi na XVII-tom koloseku pored kanala a ispod platforme instaliran je na zid sa pripadajućom opremom i priključnim kablom  za lokomotivu.Instalisana snaga radioničkog priključka je dovoljna za istovremeno pokretanje svih elektormotornih pogona na lokomotivi bilo koje serije.

           -Radionički priključak nam omogućava da izvršimo funkcionalno ispitivnje svih asinhronih elektromotora pomoćnog pogona ,punjač akumulatorskijh baterija , sva jednosmerna strujna kola , uključenje i isključenje glavnog prekidača,AS-uređaja i uređaja budnosti i sl.

           -Vretenaste dizalice -Kutrofi omogućavanju zadizanje i vađenje obrtnih postolja kod zamene osovina i svih drugih popravki koje zahtevanju izvlačenje obrtnih postolja .

           -Instalirana kompresorska stanica omogućava ispitivanje, probu ,kontrolu svih uređaja za koji je potreban vazduh pod pritiskom od 10 i 5 bara.

Primer jednog izvršenog snimljenog dijagrama je dat na sledećoj slici.

gallery/dijagramkocenja

Jedna od vrlo bitnih radnji prilikom mesečnih kontrlonih pregleda i to na svakom pregledu je popunjavanje merne liste točkova lokomotiva i vagona.

Posebna pažnja prilikom mesečnih pregleda lokomotiva je merenje i pregled losovinskog sklopa  pri tome se popunjava merna lista i na svskom pregledu se upoređuju mere u odnosu na predhodno merenje jer se ovim putem proverava  i trošenje obruča točka usled eksploatacije vozila.

Merna lista je data na sledećoj  slici.Opširnije o ispitivanju i kontroli točkova možete videti ovde

 

gallery/merna lista

Takođe na mesečnom kontrolnom pregledu se vrše i merenja montažnih mera čija je lista data na sledećoj slici

gallery/montaznemere

Servisni pregled vučnog vozila je pregled vučnog vozila u cilјu provere tehničke ispravnosti sklopova i uređaja na vučnom vozilu i otklanjanje neispravnosti u skladu sa uputstvima o održavanju odnosnog vozila za ovu vrstu pregleda, a koji se obavlјa tokom rada vozila između dve vožnje voza ili manevarskih vožnji

Svako vučno vozilo koje dolazi na pregled ide na kanal i vrši se pregled iz kanala i spolja kao i na krovu lokomotive.

Ime  
Email  
Poruka  

Ovde mozete ostaviti komentar.....

gallery/merenje točkova

112

 

 

 

PROVERA ISPRAVNOSTI EL.LOK.  SERIJE 461

 

 

 

1. Provera zaptivenosti gl.voda


- Pritisak gl.rezervoara 9 bara
- Dopuniti gl.vod do 5 bara
- Ručica produžnog kočnika staviti u položaj III-isključni
- Gubitci vazduha u gl.vodu mogu biti nakon 5 min najviše 0,3 bara
 

2.Provera indirektne kočnice


- Otkočiti ručne kočnice
- Zavesti početni stepen kočenja ( ispustiti 0,5 bara iz gl.voda)
- Pogledati dali su sve koč.papuče nalegle na točkove
- Otkočiti lok. I proveriti da li su kočne papuče odvojene od točkova 10-15 mm
- Zavesti brzo kočenje, stavljanjem ručice kočnika u položaj V
- Proveriti da li su koč.papuče čvrsto nalegle na na točkove, I da li su klipovi izašli 110 +/-10mm
- Otkočiti lok. Stavljanjem ručice kočnika u položaj vožnja I proveriti da li je lok. Otkočena
- Svako odstupanje od dozvoljenog lok. Nije sposobna za saobraćaj
- Proba postepenog kočenjai otkočivanja vrši pomeranjem ručice kočnika kroz položaj IV kočnika
- Za to vreme se prati promena pritiska u gl.vodu I koč.cilindrima postolja A I B


3. Provera ispravnosti uređaja u mestu


3.1. Provera rada stepenastog prekidača i el.kočnice


- Provera rada se vrši zakretanjem kontrolera u sector el.kočenja
- Pustiti u rad pom.mašine
- ručica smera vožnje staviti u jedan položaj vožnje
- kontroler staviti u položaj U, pokreću se ventilator za hlađenje S9 I S10
- kontroler potom iz U staviti u položaj S, zatvaraju se kontaktori el.kočnice
- kontroler iz S staviti u položaj N, servo motor radi, na pokazivaču položaja se prati kretanje birača, kod stepena 15 motor se zaustavlja vraćanjem kontrolera u S
- vraćanjem birača naniže postavljanjem kontrolera iz S u U , između 2 I 1 stepena isključuju se kontaktori el kočenja
- vraćanjem kontrolera u položaj O završena je proba rada stepenastog prekidača, za svo vreme svetli svetiljka “regulacija napona u toku”
- nakon100s isključuju se I motori ventilator
- tokom probe menjao se napon na sekundaru trafoa za el.kočnicu I menjala pobudn struja kroz svih šest VM, Rotori se neokreću jer se u njihovim namotajima ne indukuje struja, kazaljka ampermetra miruje a voltimetar napona VM se pomera


3.2. Provera protiv klizne zaštite


- Pomeranjem kontrolera iz položaja O u 1,
- otkočiti lok.
- za vreme kretanja stepenastog prekidača, pritisnuti taster “zaštita od klizanja”
- ako je zaštita ispravna reagovaće: zaustavlja se kretanje birača, gasi se sign.svetiljka “regulacija napona u toku”, zavodi se kočenje pritiskom od 1,25 bara I aktivira se peskarenje
- puštanjem taster zaštita birač nastavlja kretanje naviše, lok. Se otkočuje


3.3. Provera rada uređaja za podmazivanje venaca bandaža


- na elektronskoj komandnoj kutiji prebaciti prekidač u položaj za ispitivanje
- na svaka 3-5 s čuje se šuštanje vazduha koji izbacuje ulje na vence bandaža na četri vodeća točka
- ako je uređaj ispravan prekidač se vrača u položaj normalan, a ako uređaj nije israravn isklj. se slavina


3.4. Provera uređaja za peskarenje


- isključna slavina 47 uređaja mora biti otvorena 2 kom, ispod stalka S9
- ručica smera vožnje u položaj napred
- pritisnuti nožni taster za peskarenje
- proveriti šuštanje vazduha I količinu peska koji se izbacuje na šinu, kao I ispravnost smera aktiviranih EPV


3.5. Provera stanja trake I podešenost časovnika brzinomera


- Registrujuća traka je dužine 20m, to je za oko 3500km
- kada je traka pri kraju, zadnja 4m, na kontrolnom otvoru se vide dve kose linije
- Kod pojave u gornjem delu znak je da je ostalo još 4m I oko 800km
- podešavanje časovnika je obavezno, plavi kružić označava vreme od 12-24


3.6. Provera rada budnika


- Proba se radi iz obe upravljačnice
- Uređaj mora biti plombiran
- lok. Je otkočena, kočnik u položaju vožnje
- automatsko uklj. Uređaja je na 8km/h brzine lok.
- proba u mestu se vrši uklj.prekidača PIM, pali se sign. Svetiljka –migajuća crvena
- pritiskom nekog od taster uređaja svetiljka se gasi čime se vrši provera ispravnosti taster
- Držanjem tastera , nakon 25s se pojavljuje svetlosna signalizacija, to tarje 2,5s, nakon toga se uključuje zvučni signal I traje 2,5s a tek onda se zavodi automatsko kočenje
- proba je završena
- otkočivanje se vrši isključčenjem taster I uključenjem TPU taster za ponovno uključenje, I isključuje se prekidač za probu.


3.7. Provera AS uređaja


- Uključuje se AS uređaj, odabrati režim vožnje ( R/1, P/2 I T/3), otvoriti isključnu slavinu, uključiti dva automatska osigurača, ručicu smera staviti u položaj napred,
- Ispravnost postupka potvrđuje sign.svetiljka dve plave boje-režim 1, leva plava –režim2 I desna plava –režim3
- Provera se radi vožnjom preko balize od 2000Hz, pri izlasku iz depoa
- Ova provera se može simulirati I prevlačenjem lima preko prijemne glave
- Razrešenje uređaja se vrši: kočnik produžne kočnice odmah nakon aktiviranja staviti u položaj VI brzo kočenje, pritisnuti taster razrešenje I 7-10s kasnije kada se isključi sirena vraćanjem kočnika u položaj forsirano otkočivanje položaj I, lok se otkočuje I kočnik staviti um položaj II vožnja
- na traci registrujućeg brzinomera se upisuje trenutak uključenja I probe AS uređaja


3.8. Provera ispravnosti grejanja voza


- Proba se vrši uključenjem kontaktora S8.3 (S5.2) ili (T15)
- ručica smera u položaj O
- S7.22 u položaj uključeno
- uključenje polužnog prekidača na pultu, uključuje se kontaktor za grejanje, ako se čuje njegovo uključenje grejanje je ispravno


3.9. Provera smera vožnje


- pomoćne mašine uključiti
- smer vožnje staviti u položaj napred, pali se sign svetiljka vožnja može početi
- ovo je znak das u svih šest menjača prebacili u položaje za kretanje napred, isto treba da se dogodi I u položaju nazad


3.10. Provere ostale opreme


- pritisak vazduha u el.aparatima 5 bara
- ispravnost vazdušnih sirena
- Ispravnost reflektora I čeonih svetiljki
- ispravnost brisača
 

5

                                   Pritvrdna kočnica na modifikovanim lok 444 i 461-200

               Zbog iskazanih problema o ovoj modifikaciji na ovim lokomotivana evo još jedno objašnjenje funkcionisanja ove kočnice.

             Kočni cilindri sa funkcijom pritvrdne kočnice ugrađuju se na unutrašnje osovine obrtnih postolja (3. i 4. osovina), tako da pritvrdna kočnica deluje na dve od šest osovina.
               Pritvrdna kočnica u ovoj izradi je uslovna kočnica. To zapravo znači da je potrebno zavesti servisno kočenje (bilo direktnim ili indirektnim kočnikom), odnosno, potrebno je dovesti vazduh

pod pritiskom u kočne cilindre da bi se kočne papuče prislonile na točak Na podsklop

pritvrdne kočnice potrebno je pomoću ručne prekolpke u upravljačnici delovanjem na

EP ventil prethodno dovesti pomoćni pritisak vazduha od 5 bara (osiguranog reducirom

koji sabija posebnu oprugu unutar parkirnog dela kočnog cilindra čime je omogućeno

aktiviranje pritvrdne kočnice. Nakon prislanjanja kočnih papuča na točkove, odvođenjem

(odzračivanjem) spomenutog pritiska vazduha aktivira se parkirni podsklop kočnog

cilindra na način da se poseban uskočnik spusti u uzubljenje na prstenu koji se

slobodno rotira pri pomeranju glavnog klipa kočnog cilindra. Na taj način onemogućeno

je daljnje vraćanje klipnjače klipa kočnog cilindra pri ispuštanju radnog pritiska iz

cilindra, te klip ostaje blokiran u položaju u kojem se nalazio pre aktiviranja pritvrdne

kočnice što znači da kočne papuče ostaju prislonjene na točak. Kako je sada oslobođena

i prethodno spomenuta opruga pritvrdne kočnice koja ima tendenciju povratka u rasterećeni položaj, na točak deluje, preko sistema kočnog polužja, kočna sila koju razvija pritisnutost dotične opruge. Kočna sila pritvrdne kočnice deluje nezavisno o napajanju vazduhom pod pritiskom ili električnom energijom.
Raskočivanje se vrši ponovnim upuštanjem pritiska od 5 bara u komoru parkirnog dela kočnog cinidra čime se ranije spomenuti uskočnik izvlači iz ozubljenja kojeg je blokirao, te se klip sa sada slobodnom klipnjačom vraća u raskočeni poližaj. Ovim je pritvrdna kočnica ponovo spremna za aktiviranje. Njenom ponovnom aktiviranju mora prethoditi zavođenje kočenja pritiskom od barem 0,5 bara.
                Na obrtnim postoljima nalaze se i poluge za ručno raskočivanje kao i za blokadu funkcije pritvrdne kočnice, što se koristi u defektnim stanjima kad je nemoguće redovnom procedurom otkočiti pritvrdnu kočnicu ili kad se lokomotiva prevozi kao vagon.

gallery/slavina za iskljucenje

Isključna slavina pritvrdne koč.

gallery/pritvrdna

Pritvrdna kočnica sa rezervoarom

https://www.youtube.com/watch?v=TZMoS2QBc8U